Houtrotreparatie kan een goed alternatief zijn voor vervanging, wat vaak hoge kosten met zich meebrengt.

Houtrot zal ontstaan wanneer hout met een geringe natuurlijke duurzaamheid gedurende een lange periode een te hoog vochtgehalte heeft (hoger dan 21%). Hierdoor zullen zich bij een gunstige temperatuur en bij voldoende zuurstof schimmels ontwikkelen die de houtwanden aantasten. Het hout wordt donkerder, wordt zachter en verliest op termijn zijn samenhang. In een vergevorderd stadium van aantasting is het hout bruin tot donkerbruin van kleur en vertoont het oppervlak krimpscheuren in zowel de lengte- als in de breedterichting.

Er kunnen veel aanleidingen zijn waardoor er vocht in het hout is gekomen. Bijvoorbeeld: achterstallig onderhoud of bouwkundige gebreken. Als men te maken heeft met houtrot moet dat nauwkeurig verwijderd worden. De plekken verwijderen door het weg te krabben of er overheen te schilderen is niet voldoende. Hiermee voorkom je verdere aantasting van het hout niet. Meestal geeft houtrot een complicatie in een bepaald gedeelte van het hout. Het hele stuk vervangen is vaak een dure oplossing.

Hout is een mooi bouwmateriaal, maar vraagt wel, in een land als Nederland, voortdurende aandacht in onderhoud. Helaas wordt in het eigenwoningbezit hier onvoldoende aandacht aan besteed. Gevolg: slecht onderhouden kozijnen die onherroepelijk op termijn in ernstig verval komen. Verval dat zich vaak uit in houtschade door houtrot. Houtrot dat veelal alleen nog hersteld kan worden door een complete vervanging van het aangetaste element of door plaatselijke deelvervanging.

houtrotHet kan zijn dat u twijfelt of het hout nog wel geschikt is voor houtrotreparatie. Wij staan u hierin graag te woord, en zullen u te allen tijde voorzien van een goed onderbouwd advies.